پرسشهای مرتبط با کتابهای آسمانی

منظور از کتاب‌های آسمانی چیست؟

کتاب‌هایی هستند که خداوند متعال بر رسولان خود نازل نموده است تا به تبلیغ رسالت و تحکیم شرایع و قوانین بپردازند، این کتاب‌ها هدایتی برای مردمان و رحمتی برای آنان بوده‌اند تا که در دنیا و آخرت خوشبخت شوند و چیزی که از طریق وحی به ما رسیده اینست که: خداوند متعال صحف را بر ابراهیم، زبور را بر داود، تورات را بر موسی، انجیل را بر عیسی و قرآن کریم را بر پیامبرمان محمّد نازل نموده است.

چرا به قرآن نیازمندیم؟ و چرا قرآن، معجزه جاویدان است؟

اگر یک دستگاه ساده که ساخته‌ی دست انسان است نیازمند یک دفترچه راهنما می‌باشد تا به ما چگونگی استفاده بهتر را یاد دهد پس انسان که ساخته و مخلوق خداوند است از باب اولی نیازمند یک کتاب هدایت و راهنما است که راه موفقیت، رستگاری و صلاح در دنیا و آخرت را به او یاد دهد، خداوند می‌فرماید: أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (ملک: 14) {آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟! در حالی که او (از اسرار دقیق) باخبر و آگاه است!}، و معجزه بودن قرآن بدین خاطر است که پیامبر محمّد خاتم پیامبران است، بر این اساس می‌باید معجزه‌اش ادامه پیدا کند و جاویدان باشد چرا که بعد از او پیامبر دیگری نخواهد بود پس باید حجت و برهان بر مردمان باقی بماند و بایستی تحدی تا قیامت ادامه پیدا کند، دلایل اعجاز قرآن بسیار زیاد است و مهمترین آن: اعجاز لغوی و بیانی است؛ همان چیزی که خداوند بواسطه‌ی آن، عرب‌ها را که پیشگامان بیان و دارای زبان فصیح بودند تحدی نمود اما انسان‌ها و جنیان از این عاجز ماندند که همانند چنین قرآن عظیمی بیاورند و این امر بیانگر ربانی بودن منبع قرآن است.

چرا خداوند عهده‌دار حفظ کتاب‌های پیشین نشده است؟

خداوند متعال هر چیزی که بخواهد انجام می‌دهد، و حکمت‌هایی دارد که برخی را می‌دانیم و برخی دیگر را نمی‌دانیم اما دلایل روشن بیان می‌دارند که کتاب‌های پیشین، معجزه نبوده‌اند بر همین اساس تداوم آنها مطلوب و مدنظر نبوده است چون شرایع و قوانینی موقت برای مردمی معین بوده‌اند نه برای همه جهان.

چه دلایلی ثابت می‌کنند که هیچ چیزی از قرآن تغییر نکرده است؟

چنین سؤالی را معمولاً کسی مطرح می‌کند که در مرحله متوسطه و پس از آن است بنابراین می‌بایست با آرامش و بنیانی عقلانی برای کودک اثبات صحت قرآن را شرح دهیم و به او می‌گوییم: چیزها هرگاه تکرار شوند تأیید می‌گردند و هرگاه انتشار پیدا کنند مورد تأکید قرار می‌گیرند و قرآن از اموریست که به صورت متواتر برای ما نقل شده است و برای کودک تواتر را توضیح می‌دهیم که نقل جماعتی از جماعتی است که اتفاق آنها بر دروغ، محال می‌باشد، این را همه می‌دانند، مسلمانان نقل قرآن را نسل اندر نسل به ارث برده‌اند و در مجالس خود آن را مدارسه می‌کنند و آن را در نمازهایشان می‌خوانند و به فرزندان خود یاد می‌دهند حتی اگر اتفاق می‌افتاده که پیرمرد محترمی یک کلمه از قرآن را اشتباهی خوانده کودکان قبل از بزرگترها اشتباه او را تذکر می‌دادند تا اینکه آن را بری از هرگونه اضافه، مصون از هرگونه کمبود و محفوظ از هرگونه تحریف به ما رساندند، و اگر انکار این دلیل ممکن بود به انکار حقایقی ثابت همچون وجود پیامبر، صحابه بزرگوار و افراد مشهور تاریخ می‌انجامید و این چیزیست که تمام عاقلان آنرا رد می‌کنند، همچنین الله متعال در قرآن، انسان‌ها و جنیان را به تحدی و مبارزه طلبیده که همانند آن را بیاورند اما همگی ناتوان و عاجز گشته‌اند، در تمام کتاب مقدس قرآن هیچ اختلاف، تناقض و نقصی یافت نمی‌شود و اعجاز در اخبار، تشریع و قانون‌گذاری، احکام و سخنان موجود در آن بیانگر اینست که قرآن از نزد انسان‌ها نیست چرا که عمل و گفتار انسان‌ها دستخوش تغییر و نقص قرار می‌گیرد؛ بلکه قرآن از جانب الله است و او عهده‌دار حفظ آن شده است.

دکمه بازگشت به بالا