TAMBAYOYI MASU ALAQA DA RANAR LAHIRA

MECECE RANAR LAHIRA? 

RANA CE DA ALLAH KE TAYAR DA HALITTU DOMIN A YI MASU HISABI, KUMA ANA KIRAN TA RANAR KARSHE; SABODA BABU RANA A BAYANTA, KUMA ANA KIRANTA RANAR HISABI. DOMIN ALLAH YANA YIWA MUTANE HISABI AKAN ABINDA SUKA AIKATA A WANNAN DUNIYA, SABODA HAKA DUK WANDA YAYI ALHERI KO YAYIWA ALLAH BIYAYYA. ZAI SHIGA ALJANNA, KUMA DUK WANDA YA AIKATA MUMMUNAN AIKI KUMA YA SAƁA WA ALLAH; ZAI SHIGA WUTA, WACCE ITA CE RANAR DA RAYUWAR DUNIYA ZATA KARE, KUMA ANA KIRANTA DA RANAR TASHIN ALKIYAMA, WATAU RANAR DA MUTANE ZASU TASHI DAGA KABARINSU SU NUFI SAMA DOMIN HISABI.

YAUSHE NE RANAR KIYAMA? ME YASA AKA ƁOYE MANA WANNAN RANAR?

BABU WANDA YA SAN LOKACIN TASHIN KIYAMA.ALLAH MABUWAYI DA DAUKAKA YA CE: KUMA SUNA TAMBAAR KA GAME DA SA`A YAUSHE NE MATABBATARTA? (42) ME YA HADA KA DA AMBATONTA? (43) ZUWA GA UBANGIJINKA KARSHEN AL`AMARINTA YAKE (44) KAI MAI GARGADI KAWAI NE GA MAI TSORONTA (45) (AL-NAZI’AT: 42-45), ALLAH YA YA BOYE MANA ITA. DON MU DAGE WAJEN AIKI DA KASANCEWA CIKIN SHIRI DOMIN WANNAN RANA A KOWACE RANA, TA HANYAR AIKATA ALHERI DA BARIN SHARRI, DA ACE KUWA MUTUM YA SAN WANNAN RANAR; DA BAI TUBA BA SAI JIM KADAN KAFIN KAFIN LOKACIN YA CIKA, DA KUMA DUNIYA TA CIKA DA FASADI FIYE DA YADDA TAKE.

MENENE HISABI?

SHI NE ALLAH YA TARA NA FARKON DA NA KARSHE ALLAH MADAUKAKI YA CE: (KA CE: HAKIKA NA FARKO DA NA KARSHE (49) ZA A TATTARA SU ZUWA WANI LOKACI NA WANI YINI SANANNE) (AL-WAQI’AH: 49-50). SAI YA NUNA MUSU AYYUKANSU, SANNAN YA SAKA MUSU, KOWA GWARGWADON AIKINSA, WANDA YA AIKATA ALHERI ZAI SAMI ALHERI, WANDA YA AIKATA SHARRI ZAI SAMI SHARRI, ALLAH MADAUKAKI YACE: (WANDA YA AIKATA GWARGWADON NAUYIN ZARRA NA ALHERI ZAI GANSHI (7) WANDA YA AIKATA GWARGWADON NAUYIN KWAYAR ZARRA NA SHARRI ZAI GANSHI)) (ZALZALAH 7-8)

MECECE MUTUWA?

YARO YANA ƊAN SHEKARA SHIDA ZUWA ƘASA – GALIBI –  BA ZAI IYA YA FAHIMCI CIKAKKIYAR MA’ANAR MUTUWA DA TASHIN MATATTU BA, KUMA MUTUWAR ITA CE ƘARSHEN DA BA MAKAWA GA DUKKAN ‘YAN ADAM, AMMA YARO DAGA SHEKARA SHIDA ZUWA TAKWAS. YAWANCIN LOKACI YANA IYA FAHIMTAR MA’ANAR MUTUWA DA AUKUWARTA GA DUKKAN MUTANE, KUMA YARO DAGA SHEKARA TAKWAS ZUWA GOMA; YANA IYA FAHIMTAR  MUTUWA DA TASHIN MATATTU, KUMA YARO NA IYA MUTUWA A CIKIN DANGI, KUMA WANNAN SHINE FARKON HADUWARSA DA MUTUWA, KUMA BA MU SAN IRIN TUNANIN DA ZAI JI BA LOKACIN DA YA JI WANI ABU GAME DA MUTUWA DA KABARI. SABILI DA HAKA, DOLE NE MU ƊAUKI MATAKIN BAYYANA MA’ANAR MUTUWA GA YARO BA TARE DA YI MASA ƘARYA BA DA ƘOƘARIN SHAWO KANSA CEWA MUTUMIN DA YA MUTU YA YI TAFIYA NE  DAGA GANE  GASKIYA DAGA WASU.

ZAI FI KYAU – KAFIN YARO YA SAMI KANSA A YANAYIN MUTUWAR WANI A CIKIN DANGI – A NUNA MASA MATACCEN TSUNTSU, MATACCEN ITACE, KO MATATTUN KWARI. DOMIN WANNAN YANA NUNAWA YARON MA’ANAR MUTUWA A AIKACE, SANNAN KUMA MUNA ƘOƘARI MU BAYYANA WA YARON CEWA MATATTU ZASU TAFI SU ZAUNA A WATA DUNIYA, KUMA CEWA DUKKANMU ZAMU MUTU LOKACIN DA MUKA GIRMA ZAMU HAƊU DA DUK WAƊANDA SUKA MUTU A GABANMU, KUMA MU ZAUNA TARE DA SU A SAMA, IN ALLAH YA YARDA, KUMA YANA DA MAHIMMANCI: CEWA YARON YA SAN CEWA BA MUTUWA NA NUFIN ƘARSHE BA, TAFIYAR MUMINI CE ZUWA KYAKKYAWAR RAYUWA, DA KUMA TAFIYAR MUGU ZUWA GA SAKAMAKONSA, KUMA IDAN ALLAH YA KASHE MU, WANNAN BA YANA NUNA CEWA BAYA KAUNAR MU BANE, A’A SAI DAI YA KASHE MU NE DOMIN MU RAYU A KUSA DA SHI, A CIKIN LALJANNATU MASU KYAU, WADANDA BA ZA MU IYA SURANTA KYAWUNSU BA.

ME YASA WASU YARAN KE MUTUWA TO?

YARA GABAƊAYA BASA AIKATA SHARRI, KUMA BASA GANGANCIN AIKATA ZUNUBI, SABODA HAKA; ALLAH YANA KARBAR WAƊANDA SUKA MUTU DA RAHAMARSA KUMA YANA SHIGAR DA SU ALJANNA, KUMA IDAN MUTUM YA MUTU YA ZO KARSHEN RAYUWARSA. RUHINSA YANA NAN DARAM, YAYIN DA RANSHI YAKE HAWA ZUWA GA MAHALICCINSA  TO KYAWAWAN AMBATONSHI DA KYAWAWAN AYYUKANSA ZASU DAUWAMA A ZUKATAN MUTANE, DON HAKA; DOLE NE MUTUM YA SHIRYA HADUWA DA UBANGIJINSA TA HANYAR KYAUTATAWA TARE DA BIN KOYARWAR SHARI’AR MUSULUNCI.

INA MUKE ZUWA IDAN MUKA MUTU?

LOKACIN DA LOKACINMU DA ALLAH YA SANYA MANA A WANNAN DUNIYA YA ƘARE; MUNA MATSAWA NE ZUWA KABARI – WANDA SHINE WURIN DA AKA TANADA DON MATATTU -, KUMA KABARIN ZAI KASANCE DAUSAYI DAGA CIKIN DAUSAYIN GIDAN ALJANNA GA WANDA YAYI IMANI DA UBANGIJINSA KUMA YAYI MASA DA’A KUMA YAYI AIKI NAGARI YAYIN RAYUWARSA A WANNAN DUNIYA. , DON YA SAMI NI`IMA KAFIN ALKIYAMA TA TSAYA.

SHIN MAMACI YANA JI KUMA YANA GANI? TA YAYA YAKE NUMFASHI A ƘARƘASHIN KASA? KUMA YANA CI, DA SHA DA BACCI?

E, MUTUMIN DA YA MUTU YANA JIN SALLAMA A LOKACIN DA MUKA YI MAI, KUMA IDAN MUKA YI MASA ADDU’A TANA ISA GARE SHI, AMMA BA YA NUMFASHI KAMARMU. SABODA BA YA BUƘATAR NUMFASHI, YANA CIKIN WATA RAYUWAR DA BA TA DACE DA RAYUWARMU TA DUNIYA BA, DON HAKA; RAYUWAR LAHIRA, TA FARKO ITA CE RAYUWAR BARZAHU, TANA DA DOKOKI DA YANAYI DABAN, DON HAKA BABU NUMFASHI, KO CI, KO SHA, KO BACCI, KO AIKI, SAI CI GABA DA NI’IMA KO AZABA.

MECECE ALJANNAH KUMA MENENE A CIKINTA?

ALJANNA GIDAN AMINCI NE, KUMA WURI NE MAI KYAU, KUMA TANA DA DUK ABIN DA KAKE FATA, DA KUMA DUK ABIN DA KAKE SO. ALJANNA WURI NE DA ADALAI DA SUKA YI AIKI MAI KYAU SUKE ZUWA, TANA DA ƘOFOFI GUDA TAKWAS, MATAKI-MATAKI NE, WANDA MUMINAI SUKE SHIGA DAIDAI GWARGWADON RABON KOWANE DAYA DAGA CIKINSU NA KYAWAWAN AYYUKA DA RAHAMA. MAI AYYUKAN KIRKI DA YAWA MATSAYINSA YAFI NA MAI KYAWAWAN AYYUKA KADAN, AMMA KOWA YANA RAYUWA CIKIN NI’IMA, DA GAMSUWA DA NI’IMAR, A CIKIN ALJANNA ZA MU RAYU CIKIN FARIN CIKI, BA ZA MU YI RASHIN LAFIYA A CIKINTA BA KUMA BA ZA MU GAJI BA, KUMA ZA MU GA ALLAH – TSARKI YA TABBATA A GARE SHI – MANZONMU ((S.A.W)) DA ANNABAWA, TSIRA DA AMINCI SU TABBATA A GARE SU DA DUK WADANDA MUKE SO, INSHA ALLAH , KUMA A CIKIN TA AWAI DUK ABIN DA MUKE SO KO MUKE KAUNAR SHI DAGA ABINCI, KO ABIN SHA, DA JIN DAƊI DA NI’IMA.

MECECE WUTA KUMA ME YASA ALLAH YA HALICCE TA?

WUTA GIDAN AZABA NE, KUMA WURI NE DA ALLAH YA TANADA DON AZABTAR DA DUK WANDA YA AIKATA SHARRI KO CUTAR DA MUTANE, YA SABAWA ALLAH KUMA BAYA BIN UMARNIN SA.

-MENE NE MAKOMAR DABBOBI – SHIN ZASU SHIGA ALJANNA NE KO WUTA?

DABBOBI BA SU DA HUKUNCI A KANSU, MAIMAKON HAKA SU MA HALITTU NE DA ALLAH YA HALICCE SU SABODA DAN ADAM, DON HAKA BABU HISABI KUMA BABU WANI HUKUNCI A KANSU, KUMA A RANAR KIYAMA DUKKAN DABBOBI ZA SU TATTARA A GABAN ALLAH SANNAN YA YI HUKUNCI A TSAKANINSU, ZAI HUKUNTA TUNKIYA MAI KAHO DA TA TUNKUYI MARA KAHO, IDAN ALLAH YA GAMA HUKUNCI A TSAKANIN DABBOBIN, SAI YACE MUSU, KU ZAMA TURBAYA, SAI SU ZAMA.

'Fel a tetejéhez' gomb